حماس اخبار منتسب به«مشعل» در به رسمیت شناختن اسرائیل را تکذیب کرد

حماس اخبار منتسب به«مشعل» در به رسمیت شناختن اسرائیل را تکذیب کرد

جنبش حماس با انتشار بیانیه ای اخبار منتشر شده مبنی بر به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل از سوی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش را تکذیب کرد.

حماس اخبار منتسب به«مشعل» در به رسمیت شناختن اسرائیل را تکذیب کرد

(image)

جنبش حماس با انتشار بیانیه ای اخبار منتشر شده مبنی بر به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل از سوی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش را تکذیب کرد.
حماس اخبار منتسب به«مشعل» در به رسمیت شناختن اسرائیل را تکذیب کرد

کیمیا دانلود