حماسه ۳۵ میلیونی ملت ایران دشمنان را بهت‌زده کرد

عضو شورای حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار گفت: حماسه حضور ۳۵ میلیونی ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران دشمنان را بهت‌زده کرد.