حل بحران سوریه صرفا به دست مردم این کشور محقق خواهد شد

حل بحران سوریه صرفا به دست مردم این کشور محقق خواهد شد

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسائل مربوط به سوریه باید با نظرمستقیم مردم و دولت قانونی این کشور تعیین شود.

حل بحران سوریه صرفا به دست مردم این کشور محقق خواهد شد

(image)

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسائل مربوط به سوریه باید با نظرمستقیم مردم و دولت قانونی این کشور تعیین شود.
حل بحران سوریه صرفا به دست مردم این کشور محقق خواهد شد

آپدیت نود32

اسکای نیوز