حقوق ۳۴۹میلیونی چهارکارمند نجومی +سند

حقوق ۳۴۹میلیونی چهارکارمند نجومی +سند

جمعا مبلغ ۳۴۹ میلیون تومان هزینه حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان شرکت ثبت شده است که با این حساب، هر کارمند این مجموعه در سال گذشته حدود ۸۷ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است.

حقوق ۳۴۹میلیونی چهارکارمند نجومی +سند

(image)

جمعا مبلغ ۳۴۹ میلیون تومان هزینه حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان شرکت ثبت شده است که با این حساب، هر کارمند این مجموعه در سال گذشته حدود ۸۷ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است.
حقوق ۳۴۹میلیونی چهارکارمند نجومی +سند

خرید بک لینک رنک 5

بازی