حقوق نجومی به دلیل پرداخت معوقات بود/ برداشت رسانه‌ها اشتباه است

حقوق نجومی به دلیل پرداخت معوقات بود/ برداشت رسانه‌ها اشتباه است

کمیته ویژه ای که توسط وزیر اقتصاد برای بررسی فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی تشکیل شده بود نتایج تحقیقات خود را اعلام کرد.

حقوق نجومی به دلیل پرداخت معوقات بود/ برداشت رسانه‌ها اشتباه است

(image)

کمیته ویژه ای که توسط وزیر اقتصاد برای بررسی فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی تشکیل شده بود نتایج تحقیقات خود را اعلام کرد.
حقوق نجومی به دلیل پرداخت معوقات بود/ برداشت رسانه‌ها اشتباه است

خرید بک لینک

ganool review