حقوق‌های نجومی در هر دولتی باشد محکوم است/ موشک ما نه به برجام مربوط است و نه دبیرکل سازمان ملل

حقوق‌های نجومی در هر دولتی باشد محکوم است/ موشک ما نه به برجام مربوط است و نه دبیرکل سازمان ملل

خطیب موقت جمعه تهران اظهار داشت: سیاسی کردن مقابله با حقوق های نجومی خطاست، این حقوق ها در هر دولتی باشد محکوم است.

حقوق‌های نجومی در هر دولتی باشد محکوم است/ موشک ما نه به برجام مربوط است و نه دبیرکل سازمان ملل

(image)

خطیب موقت جمعه تهران اظهار داشت: سیاسی کردن مقابله با حقوق های نجومی خطاست، این حقوق ها در هر دولتی باشد محکوم است.
حقوق‌های نجومی در هر دولتی باشد محکوم است/ موشک ما نه به برجام مربوط است و نه دبیرکل سازمان ملل

میهن دانلود