حضور پرشور مردم به دشمنان فهماند که در تحولات داخلی کشورشان نقش اساسی دارند

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ماسال گفت: همین حضور پرشور مردم در انتخابات به دشمنان فهماند که مردم ایران در تحولات داخلی کشورشان نقش اساسی دارند.