حسینی به باشگاه پرسپولیس آمد

حسینی به باشگاه پرسپولیس آمد

مدافع ملی‌پوش فوتبال کشورمان برای مذاکره با مسئولان باشگاه پرسپولیس و عقد قرارداد وارد باشگاه پرسپولیس شد.

حسینی به باشگاه پرسپولیس آمد

(image)

مدافع ملی‌پوش فوتبال کشورمان برای مذاکره با مسئولان باشگاه پرسپولیس و عقد قرارداد وارد باشگاه پرسپولیس شد.
حسینی به باشگاه پرسپولیس آمد

سپهر نیوز