حذف‌شدگان یارانه تیرماه می‌توانند اعتراض کنند

حذف‌شدگان یارانه تیرماه می‌توانند اعتراض کنند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای نحوه ثبت اعتراض به حذف یارانه آن تعداد از خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در تیرماه قطع شده را، اعلام کرد.

حذف‌شدگان یارانه تیرماه می‌توانند اعتراض کنند

(image)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای نحوه ثبت اعتراض به حذف یارانه آن تعداد از خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در تیرماه قطع شده را، اعلام کرد.
حذف‌شدگان یارانه تیرماه می‌توانند اعتراض کنند

کرمان نیوز