حبیبی خواستار تذکر هاشمی به دخترش شد/ خطر بهائیت کمتر از منافقین نیست

حبیبی خواستار تذکر هاشمی به دخترش شد/ خطر بهائیت کمتر از منافقین نیست

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه امیدوارم آقای هاشمی در مورد ملاقات با سران ارشد بهائی به فائزه تذکر دهد گفت: خطر جریان بهائیت اگر بیشتر از منافقین نباشد، کمتر نیست.

حبیبی خواستار تذکر هاشمی به دخترش شد/ خطر بهائیت کمتر از منافقین نیست

(image)

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه امیدوارم آقای هاشمی در مورد ملاقات با سران ارشد بهائی به فائزه تذکر دهد گفت: خطر جریان بهائیت اگر بیشتر از منافقین نباشد، کمتر نیست.
حبیبی خواستار تذکر هاشمی به دخترش شد/ خطر بهائیت کمتر از منافقین نیست

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید