حال دریاچه ارومیه همچنان خوب نیست

حال دریاچه ارومیه همچنان خوب نیست

معاون امور تالاب‌های سازمان محیط زیست حال دریاچه ارومیه را خوب ندانست اما گفت که به سبب بارش‌های اخیر و تمهیدات اندیشیده شده وضعیت آن از سال گذشته بهتر است.

حال دریاچه ارومیه همچنان خوب نیست

(image)

معاون امور تالاب‌های سازمان محیط زیست حال دریاچه ارومیه را خوب ندانست اما گفت که به سبب بارش‌های اخیر و تمهیدات اندیشیده شده وضعیت آن از سال گذشته بهتر است.
حال دریاچه ارومیه همچنان خوب نیست

فروش بک لینک

تلگرام