حالا می‌توانم با خیال راحت بمیرم/ این استقلال فقط برای کردهای عراق است

حالا می‌توانم با خیال راحت بمیرم/ این استقلال فقط برای کردهای عراق است
رئیس منطقه کردستان عراق با بیان اینکه همه‌پرسی به معنی اعلام یکجانبه و شتابزده استقلال نیست، گفت گفت‌وگو با بغداد تا هر زمان که لازم باشد ادامه می‌یابد.

حالا می‌توانم با خیال راحت بمیرم/ این استقلال فقط برای کردهای عراق است

رئیس منطقه کردستان عراق با بیان اینکه همه‌پرسی به معنی اعلام یکجانبه و شتابزده استقلال نیست، گفت گفت‌وگو با بغداد تا هر زمان که لازم باشد ادامه می‌یابد.
حالا می‌توانم با خیال راحت بمیرم/ این استقلال فقط برای کردهای عراق است