حاجی غلامی «سیاه و سفید» را برای مدافعان حرم می‌سازد

حاجی غلامی «سیاه و سفید» را برای مدافعان حرم می‌سازد
محمدرضا حاجی غلامی، کارگردان و فیلمساز جوان کشورمان که با فیلم کوتاه «سلام» جوایز بسیاری را کسب کرد، از تولید اولین فیلم بلندش خبر داد.

حاجی غلامی «سیاه و سفید» را برای مدافعان حرم می‌سازد

محمدرضا حاجی غلامی، کارگردان و فیلمساز جوان کشورمان که با فیلم کوتاه «سلام» جوایز بسیاری را کسب کرد، از تولید اولین فیلم بلندش خبر داد.
حاجی غلامی «سیاه و سفید» را برای مدافعان حرم می‌سازد