جیووا نقره داغ شد؛ انتظار برای آدیداس/ ۴ شهریور، روز باشکوه برای نکو

جیووا نقره داغ شد؛ انتظار برای آدیداس/ ۴ شهریور، روز باشکوه برای نکو

فصل جدید برنامه ۹۰ با دکور و امکانات تازه، روی آنتن رفت و به اتفاقات فوتبالی در چند ماه گذشته پرداخت.

جیووا نقره داغ شد؛ انتظار برای آدیداس/ ۴ شهریور، روز باشکوه برای نکو

(image)

فصل جدید برنامه ۹۰ با دکور و امکانات تازه، روی آنتن رفت و به اتفاقات فوتبالی در چند ماه گذشته پرداخت.
جیووا نقره داغ شد؛ انتظار برای آدیداس/ ۴ شهریور، روز باشکوه برای نکو

مجله اتومبیل