جک لو: برجام دستاورد مهم آمریکاست

جک لو: برجام دستاورد مهم آمریکاست

وزیر خزانه داری آمریکا گفت: می توانیم به فهرست دستاوردها ازجمله توافق هسته ای ایران که تابستان گذشته حاصل شد و نیز موافقت نامه تاریخی تغییرات اقلیمی که ماه دسامبر به دست آمد، اشاره کنیم.

جک لو: برجام دستاورد مهم آمریکاست

(image)

وزیر خزانه داری آمریکا گفت: می توانیم به فهرست دستاوردها ازجمله توافق هسته ای ایران که تابستان گذشته حاصل شد و نیز موافقت نامه تاریخی تغییرات اقلیمی که ماه دسامبر به دست آمد، اشاره کنیم.
جک لو: برجام دستاورد مهم آمریکاست

مرجع توریسم