جوان‌ترین بوکسور ایران حذف شد

جوان‌ترین بوکسور ایران حذف شد

جوان‌ترین بوکسور ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک، با قبول شکست مقابل نماینده کشور هائیتی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

جوان‌ترین بوکسور ایران حذف شد

(image)

جوان‌ترین بوکسور ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک، با قبول شکست مقابل نماینده کشور هائیتی از دور رقابت‌ها کنار رفت.
جوان‌ترین بوکسور ایران حذف شد

دانلود سرا