جواز دفن ستایش صادر شد/ اعلام علت دقیق مرگ تا دو هفته آینده

جواز دفن ستایش صادر شد/ اعلام علت دقیق مرگ تا دو هفته آینده

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران درباره جزئیات قتل دختر بچه افغان، گفت: آزمایش‌های اولیه در این زمینه انجام شده است و کمیسیون جسمانی و روانی قاتل آن نیز در پزشکی قانونی تشکیل می‌شود.

جواز دفن ستایش صادر شد/ اعلام علت دقیق مرگ تا دو هفته آینده

(image)

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران درباره جزئیات قتل دختر بچه افغان، گفت: آزمایش‌های اولیه در این زمینه انجام شده است و کمیسیون جسمانی و روانی قاتل آن نیز در پزشکی قانونی تشکیل می‌شود.
جواز دفن ستایش صادر شد/ اعلام علت دقیق مرگ تا دو هفته آینده