جهانگیری وارد کرمانشاه شد

جهانگیری وارد کرمانشاه شد

معاون اول رئیس جمهور صبح دوشنبه برای سفری یک روزه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی وارد کرمانشاه شد.

جهانگیری وارد کرمانشاه شد

(image)

معاون اول رئیس جمهور صبح دوشنبه برای سفری یک روزه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی وارد کرمانشاه شد.
جهانگیری وارد کرمانشاه شد

فروش بک لینک

گوشی موبایل