جهانگیری:هیچکس باور نمی‌کرد هدف‌گذاری دولت در تورم محقق شود

جهانگیری:هیچکس باور نمی‌کرد هدف‌گذاری دولت در تورم محقق شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یک مورد از دستورات مقام معظم رهبری به دولت تدبیر و امید تا به امروز زمین نمانده است.

جهانگیری:هیچکس باور نمی‌کرد هدف‌گذاری دولت در تورم محقق شود

(image)

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یک مورد از دستورات مقام معظم رهبری به دولت تدبیر و امید تا به امروز زمین نمانده است.
جهانگیری:هیچکس باور نمی‌کرد هدف‌گذاری دولت در تورم محقق شود

فستیوال فیلم