جنایت وحشتناک مزدوران وهابی در یک روستای سوریه

جنایت وحشتناک مزدوران وهابی در یک روستای سوریه

تروریست‌های تکفیری مورد حمایت محور ضد سوری با حمله به روستای الزاره در شمال سوریه مرتکب جنایت هولناکی شدند که تصاویر این جنایت مردم سوریه و آزادیخواهان جهان را در شوک بزرگی فرو برده است.

جنایت وحشتناک مزدوران وهابی در یک روستای سوریه

(image)

تروریست‌های تکفیری مورد حمایت محور ضد سوری با حمله به روستای الزاره در شمال سوریه مرتکب جنایت هولناکی شدند که تصاویر این جنایت مردم سوریه و آزادیخواهان جهان را در شوک بزرگی فرو برده است.
جنایت وحشتناک مزدوران وهابی در یک روستای سوریه

فروش بک لینک