جمعه هفته جاری؛ روزجهانی همبستگی با ملت بحرین در جهان اسلام

جمعه هفته جاری؛ روزجهانی همبستگی با ملت بحرین در جهان اسلام
گروههای معارض بحرینی در خارج با صدور بیانیه ای از نهادها، هیات ها، سازمانها، شخصیت ها، فرهیختگان و نخبگان جهان اسلام خواستار تحرک عاجل برای یاری ملت بحرین و ایستادگی در کنار آنها شدند.

جمعه هفته جاری؛ روزجهانی همبستگی با ملت بحرین در جهان اسلام

گروههای معارض بحرینی در خارج با صدور بیانیه ای از نهادها، هیات ها، سازمانها، شخصیت ها، فرهیختگان و نخبگان جهان اسلام خواستار تحرک عاجل برای یاری ملت بحرین و ایستادگی در کنار آنها شدند.
جمعه هفته جاری؛ روزجهانی همبستگی با ملت بحرین در جهان اسلام

خرید بک لینک قوی

پرشین موزیک