جلسه هم‌اندیشی و هم‌گرایی بین اقوام مختلف خوزستان بسیج اساتید دانشگاه آزاد دزفول برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی و هم‌گرایی بین اقوام مختلف خوزستان بسیج اساتید دانشگاه آزاد دزفول برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی و هم‌گرایی بین اقوام مختلف خوزستان به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دزفول و با حضور اساتید و معاون فرهنگی دفتر یونسکو در ایران در دانشگاه  دزفول برگزار شد.

جلسه هم‌اندیشی و هم‌گرایی بین اقوام مختلف خوزستان بسیج اساتید دانشگاه آزاد دزفول برگزار شد

(image)

جلسه هم‌اندیشی و هم‌گرایی بین اقوام مختلف خوزستان به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دزفول و با حضور اساتید و معاون فرهنگی دفتر یونسکو در ایران در دانشگاه  دزفول برگزار شد.
جلسه هم‌اندیشی و هم‌گرایی بین اقوام مختلف خوزستان بسیج اساتید دانشگاه آزاد دزفول برگزار شد

آپدیت نود 32 ورژن 9

اخبار دنیای دیجیتال