جلساتی برای کاهش آسیب‌ها در حوزه فرهنگی در دانشگاه‌ها تشکیل شود/ ناغافل نبودن از علم در دانشگاه‌ها

جلساتی برای کاهش آسیب‌ها در حوزه فرهنگی در دانشگاه‌ها تشکیل شود/ ناغافل نبودن از علم در دانشگاه‌ها

چهارمین گردهمایی تخصصي ميان استاني معاونان و مديران دانشجويي- فرهنگي دانشگاه آزاد به میزبانی واحد مشهد از دیروز در حال برگزاری است.

جلساتی برای کاهش آسیب‌ها در حوزه فرهنگی در دانشگاه‌ها تشکیل شود/ ناغافل نبودن از علم در دانشگاه‌ها

(image)

چهارمین گردهمایی تخصصي ميان استاني معاونان و مديران دانشجويي- فرهنگي دانشگاه آزاد به میزبانی واحد مشهد از دیروز در حال برگزاری است.
جلساتی برای کاهش آسیب‌ها در حوزه فرهنگی در دانشگاه‌ها تشکیل شود/ ناغافل نبودن از علم در دانشگاه‌ها

بک لینک قوی

پایگاه خبری مبارز