جشن میلاد امام زمان (عج) در دانشگاه راهبرد شمال رشت برگزار شد

جشن میلاد امام زمان (عج) در دانشگاه راهبرد شمال رشت برگزار شد

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه راهبرد شمال رشت جشن میلاد امام زمان (عج) و نیمه شعبان در این دانشگاه برگزار شد.

جشن میلاد امام زمان (عج) در دانشگاه راهبرد شمال رشت برگزار شد

(image)

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه راهبرد شمال رشت جشن میلاد امام زمان (عج) و نیمه شعبان در این دانشگاه برگزار شد.
جشن میلاد امام زمان (عج) در دانشگاه راهبرد شمال رشت برگزار شد

اس ام اس جدید