جشن حافظ به تعویق افتاد

جشن حافظ به تعویق افتاد

تنها جشن بخش خصوصی سینما و تلویزیون ایران با عنوان جشن حافظ که بنا بود ۲۸ تیرماه در برج میلاد برگزار شودبه تعویق افتاد.

جشن حافظ به تعویق افتاد

(image)

تنها جشن بخش خصوصی سینما و تلویزیون ایران با عنوان جشن حافظ که بنا بود ۲۸ تیرماه در برج میلاد برگزار شودبه تعویق افتاد.
جشن حافظ به تعویق افتاد

لردگان