جشن بازی‌سازان به‌جای تابستان، اسفند ماه برگزار می‌شود

جشن بازی‌سازان به‌جای تابستان، اسفند ماه برگزار می‌شود

دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران: اختتامیه این دوره از جشنواره بر خلاف رویه سال‌های گذشته در ۵ اسفند ۹۵ برگزار می‌شود.

جشن بازی‌سازان به‌جای تابستان، اسفند ماه برگزار می‌شود

(image)

دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران: اختتامیه این دوره از جشنواره بر خلاف رویه سال‌های گذشته در ۵ اسفند ۹۵ برگزار می‌شود.
جشن بازی‌سازان به‌جای تابستان، اسفند ماه برگزار می‌شود

مرجع سلامتی