جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

با حضور مسئولان دانشگاه و زوج های دانشجو مراسم ازدواج دانشجویی به همت بسیج دانشجویی و دفترفرهنگ دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد.

جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

(image)

با حضور مسئولان دانشگاه و زوج های دانشجو مراسم ازدواج دانشجویی به همت بسیج دانشجویی و دفترفرهنگ دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد.
جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

خرید بک لینک

تلگرام