جزئیات جلسه کی‌روش و اسپانسر لباس تیم ملی/ بوی سازش می‌آید!

جزئیات جلسه کی‌روش و اسپانسر لباس تیم ملی/ بوی سازش می‌آید!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جلسه‌ای با اسپانسر پوشاک تیم ملی کشورمان شرکت کرده و طرفین به نتایج مثبتی رسیدند.

جزئیات جلسه کی‌روش و اسپانسر لباس تیم ملی/ بوی سازش می‌آید!

(image)

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جلسه‌ای با اسپانسر پوشاک تیم ملی کشورمان شرکت کرده و طرفین به نتایج مثبتی رسیدند.
جزئیات جلسه کی‌روش و اسپانسر لباس تیم ملی/ بوی سازش می‌آید!

استخدام