جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای قاچاقچی سوخت

جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای قاچاقچی سوخت

عامل قاچاق سوخت در خراسان جنوبی به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریالی در حق صندوق دولت محکوم شد.

جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای قاچاقچی سوخت

(image)

عامل قاچاق سوخت در خراسان جنوبی به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریالی در حق صندوق دولت محکوم شد.
جریمه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای قاچاقچی سوخت

خرید بک لینک

دانلود سرا