جریمه سنگین در انتظار متخلفان بازی استقلال اهواز و پرسپولیس

جریمه سنگین در انتظار متخلفان بازی استقلال اهواز و پرسپولیس

رئیس کمیته انضباطی درباره اتفاقات دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال اهواز گفت: این اتفاقات شایسته فوتبال ایران نیست.

جریمه سنگین در انتظار متخلفان بازی استقلال اهواز و پرسپولیس

(image)

رئیس کمیته انضباطی درباره اتفاقات دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال اهواز گفت: این اتفاقات شایسته فوتبال ایران نیست.
جریمه سنگین در انتظار متخلفان بازی استقلال اهواز و پرسپولیس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

خبرگزاری اصفحان