جدایی زولا از العربی قطعی شد

جدایی زولا از العربی قطعی شد

با روی کارآمدن رئیس جدید باشگاه العربی سونامی بزرگی این تیم را در برگرفت تا جایی که رسانه های قطری از برکناری مربی ایتالیایی خبر دادند.

جدایی زولا از العربی قطعی شد

(image)

با روی کارآمدن رئیس جدید باشگاه العربی سونامی بزرگی این تیم را در برگرفت تا جایی که رسانه های قطری از برکناری مربی ایتالیایی خبر دادند.
جدایی زولا از العربی قطعی شد

دانلود موزیک