جایزه ملی مستوره اردلان در کردستان برگزار می شود

جایزه ملی مستوره اردلان در کردستان برگزار می شود
سنندج- ایرنا- استاندار کردستان با بیان اینکه جایزه ملی مستوره اردلان در کردستان برگزار می شود گفت: اعطای این جایزه برای تقدیر و قدردانی از نخبگان و فرهیختگان عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و ادبی در استان کردستان برگزار می شود.

جایزه ملی مستوره اردلان در کردستان برگزار می شود

سنندج- ایرنا- استاندار کردستان با بیان اینکه جایزه ملی مستوره اردلان در کردستان برگزار می شود گفت: اعطای این جایزه برای تقدیر و قدردانی از نخبگان و فرهیختگان عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و ادبی در استان کردستان برگزار می شود.
جایزه ملی مستوره اردلان در کردستان برگزار می شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی