جایزه شهاب حسینی به «کن» ارزش داد/ اثر است که دیاثت یا دیانت را به نمایش می‌گذارد

جایزه شهاب حسینی به «کن» ارزش داد/ اثر است که دیاثت یا دیانت را به نمایش می‌گذارد

ابوالقاسم طالبی تاکید کرد جایزه گرفتن شهاب حسینی به جشنواره کن اعتبار داد و درباره اصغر فرهادی و فیلم «فروشنده» هم نظرات خود را بیان کرد.

جایزه شهاب حسینی به «کن» ارزش داد/ اثر است که دیاثت یا دیانت را به نمایش می‌گذارد

(image)

ابوالقاسم طالبی تاکید کرد جایزه گرفتن شهاب حسینی به جشنواره کن اعتبار داد و درباره اصغر فرهادی و فیلم «فروشنده» هم نظرات خود را بیان کرد.
جایزه شهاب حسینی به «کن» ارزش داد/ اثر است که دیاثت یا دیانت را به نمایش می‌گذارد