جان کری: مذاکرات با مسکو درباره سوریه رو به پایان است

جان کری: مذاکرات با مسکو درباره سوریه رو به پایان است

وزیر خارجه آمریکا گفته که مذاکرات بین واشنگتن و مسکو در خصوص همکاری نظامی برای مقابله با داعش در سوریه، نزدیک به پایان یافتن است.

جان کری: مذاکرات با مسکو درباره سوریه رو به پایان است

(image)

وزیر خارجه آمریکا گفته که مذاکرات بین واشنگتن و مسکو در خصوص همکاری نظامی برای مقابله با داعش در سوریه، نزدیک به پایان یافتن است.
جان کری: مذاکرات با مسکو درباره سوریه رو به پایان است

پایگاه خبری مبارز