جان‌کری و تقویت اپوزیسیونی که پول تغییرایران را بدهند

جان‌کری و تقویت اپوزیسیونی که پول تغییرایران را بدهند

تاكيد جان كري به ايجاد تغيير در ايران «از راه تجارت» حاوي نكته مهمي است. 

جان‌کری و تقویت اپوزیسیونی که پول تغییرایران را بدهند

(image)

تاكيد جان كري به ايجاد تغيير در ايران «از راه تجارت» حاوي نكته مهمي است. 
جان‌کری و تقویت اپوزیسیونی که پول تغییرایران را بدهند

خرید vpn نت باران

سپهر نیوز