جاری شدن سیل در خیابان‌های پاریس + تصاویر

جاری شدن سیل در خیابان‌های پاریس + تصاویر

بالا آمدن بی‌‌سابقۀ آب رودخانه “سن” باعث اتخاذ تدابیر شدیدی در پاریس پایتخت فرانسه شده است.

جاری شدن سیل در خیابان‌های پاریس + تصاویر

(image)

بالا آمدن بی‌‌سابقۀ آب رودخانه “سن” باعث اتخاذ تدابیر شدیدی در پاریس پایتخت فرانسه شده است.
جاری شدن سیل در خیابان‌های پاریس + تصاویر

دانلود فیلم جدید