ثبت ۶ هزار مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا

ثبت ۶ هزار مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا

بنابر اعلام یک مقام پنتاگون، بیشتر موارد تجاوز جنسی در ارتش به علت ترس از برخورد بد و انتقام‌جویانه اعلام نمی‌شود.

ثبت ۶ هزار مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا

(image)

بنابر اعلام یک مقام پنتاگون، بیشتر موارد تجاوز جنسی در ارتش به علت ترس از برخورد بد و انتقام‌جویانه اعلام نمی‌شود.
ثبت ۶ هزار مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا

خرید بک لینک

استخدام