تیم ملی اسنوکر ایران فینالیست شد

تیم ملی اسنوکر ایران فینالیست شد

تیم ملی ایران راهی فینال رقابت‌های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان شد.

تیم ملی اسنوکر ایران فینالیست شد

(image)

تیم ملی ایران راهی فینال رقابت‌های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان شد.
تیم ملی اسنوکر ایران فینالیست شد

مجله اتومبیل