تیم ملی اسنوکر ایران بر بام جهان ایستاد

تیم ملی اسنوکر ایران بر بام جهان ایستاد

تیم ملی ایران یک متشکل از امیر سرخوش و سهیل واحدی با پیروزی در مقابل تیم چین جام قهرمانی رقابت های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان را بالای سر برد.

تیم ملی اسنوکر ایران بر بام جهان ایستاد

(image)

تیم ملی ایران یک متشکل از امیر سرخوش و سهیل واحدی با پیروزی در مقابل تیم چین جام قهرمانی رقابت های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان را بالای سر برد.
تیم ملی اسنوکر ایران بر بام جهان ایستاد

موسیقی