تیم «رکاب سبز» دانشگاه فردوسی مشهد رتبه برتر نوآوری را کسب کرد

تیم رکاب سبز دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین دوره مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست بالاترین امتیاز نوآوری را به دست آورد.