تیراندازی یگان‌های مرزی ترکیه به آوارگان سوری/ ۴ زن، ۳ کودک و ۱ مرد کشته شدند

تیراندازی یگان‌های مرزی ترکیه به آوارگان سوری/ ۴ زن، ۳ کودک و ۱ مرد کشته شدند

یگان‌های مرزی ترکیه بار دیگر به سوی آوارگان سوری تیراندازی کردند که در جریان آن ۴ زن، ۳ کودک و ۱ مرد کشته شدند.

تیراندازی یگان‌های مرزی ترکیه به آوارگان سوری/ ۴ زن، ۳ کودک و ۱ مرد کشته شدند

(image)

یگان‌های مرزی ترکیه بار دیگر به سوی آوارگان سوری تیراندازی کردند که در جریان آن ۴ زن، ۳ کودک و ۱ مرد کشته شدند.
تیراندازی یگان‌های مرزی ترکیه به آوارگان سوری/ ۴ زن، ۳ کودک و ۱ مرد کشته شدند

اخبار دنیای دیجیتال