تیراندازی در فلوریدای آمریکا ۶۴ کشته و زخمی بر جا گذاشت

تیراندازی در فلوریدای آمریکا ۶۴ کشته و زخمی بر جا گذاشت

منابع خبری آمریکا از تیراندازی در شهر اولاندو واقع در ایالت فلوریدای این کشور خبر دادند.

تیراندازی در فلوریدای آمریکا ۶۴ کشته و زخمی بر جا گذاشت

(image)

منابع خبری آمریکا از تیراندازی در شهر اولاندو واقع در ایالت فلوریدای این کشور خبر دادند.
تیراندازی در فلوریدای آمریکا ۶۴ کشته و زخمی بر جا گذاشت

تکنولوژی جدید