تیراندازی تروریست‌های محاصره شده حلب به سمت مردم در حال فرار

تیراندازی تروریست‌های محاصره شده حلب به سمت مردم در حال فرار

تروریست‌هایی که در شهر حلب به محاصره ارتش و نیروهای مقاومت سوریه در آمده‌اند با تیراندازی به سوی مردم عادی، مانع از خروج آن‌ها از شهر می‌شوند.

تیراندازی تروریست‌های محاصره شده حلب به سمت مردم در حال فرار

(image)

تروریست‌هایی که در شهر حلب به محاصره ارتش و نیروهای مقاومت سوریه در آمده‌اند با تیراندازی به سوی مردم عادی، مانع از خروج آن‌ها از شهر می‌شوند.
تیراندازی تروریست‌های محاصره شده حلب به سمت مردم در حال فرار

اخبار کارگران