توقف هواپیما در جاده پردیس موجب ترافیک سنگین شد

توقف هواپیما در جاده پردیس موجب ترافیک سنگین شد

توقف یک فروند هواپیما در جاده قدیم تهران-پردیس، باعث بروز ترافیک سنگین در این محور شده است.

توقف هواپیما در جاده پردیس موجب ترافیک سنگین شد

(image)

توقف یک فروند هواپیما در جاده قدیم تهران-پردیس، باعث بروز ترافیک سنگین در این محور شده است.
توقف هواپیما در جاده پردیس موجب ترافیک سنگین شد

پرس نیوز