توقف شاگردان شمسایی مقابل ارژن شیراز

توقف شاگردان شمسایی مقابل ارژن شیراز

تیم فوتسال تأسیسات دریایی در چارچوب هفته دول لیگ برتر مقابل میزبان خود شکست خورد.

توقف شاگردان شمسایی مقابل ارژن شیراز

(image)

تیم فوتسال تأسیسات دریایی در چارچوب هفته دول لیگ برتر مقابل میزبان خود شکست خورد.
توقف شاگردان شمسایی مقابل ارژن شیراز

مدرسه