توصیه سیدحسن خمینی به مهاجرین افغان: به مشاغل پایین راضی نشوید

توصیه سیدحسن خمینی به مهاجرین افغان: به مشاغل پایین راضی نشوید
مازندمجلس: یادگار امام با بیان این که «جامعه مهاجرین افغان عدم رضایت به مشاغل پایین و پیشرفت را هدف خود قرار دهد»، تأکید کرد: ان شاء الله فضایی فراهم گردد که مهاجرین افغان که در ایران حضور دارند، بتوانند به افغانستان بازگردند تا آینده این کشور در اختیار نخبگان محب اهل بیت قرار گیرد.

توصیه سیدحسن خمینی به مهاجرین افغان: به مشاغل پایین راضی نشوید

مازندمجلس: یادگار امام با بیان این که «جامعه مهاجرین افغان عدم رضایت به مشاغل پایین و پیشرفت را هدف خود قرار دهد»، تأکید کرد: ان شاء الله فضایی فراهم گردد که مهاجرین افغان که در ایران حضور دارند، بتوانند به افغانستان بازگردند تا آینده این کشور در اختیار نخبگان محب اهل بیت قرار گیرد.
توصیه سیدحسن خمینی به مهاجرین افغان: به مشاغل پایین راضی نشوید

آپدیت آفلاین نود 32

فیلم سریال آهنگ