توصیه سفارت ایران در آنکارا به هم‌میهنان حاضر در ترکیه

سفارت ایران در آنکارا، از اتباع ایرانی در ترکیه خواست تا از حضور در اماکن پرتردد و تجمعات در این کشور پرهیز کنند.