توزیع داروهای پیشگیری از بارداری خلاف مصالح کشور است/این موضوع را از وزیر پیگیری می‌کنم

توزیع داروهای پیشگیری از بارداری خلاف مصالح کشور است/این موضوع را از وزیر پیگیری می‌کنم

نماینده مردم طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: من حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد و اگر حق و حقوق عزیزان در هرجای استان تضییع شده حتما برخورد خواهد شد.

توزیع داروهای پیشگیری از بارداری خلاف مصالح کشور است/این موضوع را از وزیر پیگیری می‌کنم

(image)

نماینده مردم طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: من حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد و اگر حق و حقوق عزیزان در هرجای استان تضییع شده حتما برخورد خواهد شد.
توزیع داروهای پیشگیری از بارداری خلاف مصالح کشور است/این موضوع را از وزیر پیگیری می‌کنم

روزنامه قانون