توان تولیدی موشکی کشور توسعه و افزایش می‌یابد

توان تولیدی موشکی کشور توسعه و افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس برای افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی با دائمی شدن توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی کشور موافقت کردند.

توان تولیدی موشکی کشور توسعه و افزایش می‌یابد

(image)

نمایندگان مجلس برای افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی با دائمی شدن توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی کشور موافقت کردند.
توان تولیدی موشکی کشور توسعه و افزایش می‌یابد

نود32 آپدیت ورژن 5

ganool review