توانا: حضور در انتخابات لبیک به خون شهداست

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: حضور در انتخابات لبیک به خون شهدا و به کسانی که جانشان را در راه وطن دادند، است.